Tilia

A kötetek megrendelhetők

Place an order

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
H-9401 Sopron, Pf.: 132

University of Sopron
Institute of Botany and Nature Conservation
H-9401 Sopron, P.O. Box: 132

ISSN 1219–3003 (Print)